CIRCO MAXIMO
Het verhaal van Circo Maximo begint ergens midden 2011 met twee muzikanten die hun folk- en rockinvloeden willen combineren. In de twee jaar die daarop volgen wordt de groep muzikanten die deelneemt aan de zogenaamde huis-,tuin- en keukenrepetities van Circo Maximo regelmatig uitgebreid.

Het instrumentarium bestaat ondertussen uit doedelzak, viool, ukelele, gitaar, bas, càjon, fluitjes allerhande,… Het repertoire bestaat uit folk, klezmer, tango, rock ‘n roll,... De nummers zijn gebaseerd op oude traditionals die onderling worden gecombineerd en aangepast en waaraan eigen stukken worden toegevoegd. Terwijl er oorspronkelijk instrumentale nummers werden gemaakt worden er nu ook nummers van nederlandstalige tekst voorzien. Alle leden hebben al ervaring in andere (meestal niet-folk) groepen opgedaan.

Traditionele folk kan het gezien het instrumentarium en de invloeden (van folk over pop tot rock ‘n roll) niet genoemd worden dus vandaar ... folk with a twist .... Circo Maximo.